Rokotep
 

Oprávnenia a osvedčenia firmy ROKOTEP

Dokument: Aktualizačná_príprava ABT 2011

Dokument: Osvedčenie špecialistu požiarnej ochrany

Dokument: Oprávnenie na BTS RO-KO TEP, s.r.o. 2009

Dokument: Oprávnenie na obsluhu plynových zariadení

Dokument: Osvedčenie Technik PO 2014

Dokument: Osvedčenie ABT 2006

Dokument: Osvedčenie ABT 2006 - strana 2

Dokument: Oprávnenie na BTS RO-KO TEP, s.r.o. 2009

Dokument: Oprávnenie vzdelávanie 1.1 RO-KO TEP , s.r.o. 2008

Dokument: Oprávnenie vzdelávanie 6.1 RO-KO TEP, s.r.o. 2008

Dokument: Osvedčenie Mandík 2020 strana 1

Dokument: Osvedčenie Mandík 2020 strana 2

Dokument: Imos oprávnenie o školení

Dokument: Osvedčenie aktualizácia odbornej prípravy

Dokument: Zásady ochrany osobných údajov RO-KO TEP s.r.o.

ÚvodOchrana pred požiarmiBOZPOdborné školeniaKontrola protipožiarnych klapiekOprávnenie a osvedčenia firmyKontaktné údaje

Zásady ochrany osobných údajov RO-KO TEP s.r.o.
kontakt 0908 759 641      e-mail roman.kocman@rokotep.sk
2010 - 2023 www.rokotep.sk Všetky práva vyhradené.