Rokotep
 

Odborné školenia

Školenia zamestnancov

školenia system-ochrany
Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Školenia mobilných zamestnancov (vodičov referentských vozidiel).
Školenie obsluhy (vodičov) motorových vysokozdvižných a vozíkov
Školenie obsluhy motorových a ručných nízkozdvižných vozíkov
vozík vozík-ručný 
 

V rámci vykonávania odborných školení Vám ponúkame:

Školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok a členov protipožiarnych asistenčných hliadok
Odborné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP
Školenia obslúh motorových vozíkov, vykonávanie základnej a opakovanej odbornej prípravy obslúh motorových vozíkov, vydávanie a tlačenie preukazov obslúh motorových vozíkov
ÚvodOchrana pred požiarmiBOZPOdborné školeniaKontrola protipožiarnych klapiekOprávnenie a osvedčenia firmyKontaktné údaje

Zásady ochrany osobných údajov RO-KO TEP s.r.o.
kontakt 0908 759 641      e-mail roman.kocman@rokotep.sk
2010 - 2023 www.rokotep.sk Všetky práva vyhradené.