Rokotep
 

Požiarne klapky

V rámci pôsobnosti našej firmy poskytujeme:

Pravidelné revízie a kontroly požiarnych klapiek vyrobených od firiem IMOS a MANDÍK podľa Vyhlášky MV SR č. 478/2008 o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru
Vedenie príslušnej dokumentácie k požiarnym klapkám

 
pktm90 imos-klapka
ÚvodOchrana pred požiarmiBOZPOdborné školeniaKontrola protipožiarnych klapiekOprávnenie a osvedčenia firmyKontaktné údaje

Zásady ochrany osobných údajov RO-KO TEP s.r.o.
kontakt 0908 759 641      e-mail roman.kocman@rokotep.sk
2010 - 2023 www.rokotep.sk Všetky práva vyhradené.